Senin , Oktober 14 2019
Home / Tag Archives: Pidato

Tag Archives: Pidato

Bubuka Bahasa Sunda

Microphone

Puji syukur nu nulis panjatkan ka hadirat Alloh SWT. Yén nu nulis tos ngabéréskeun ieu pancén palajaran Basa Sunda kalayan ngabahas ….. Dina penyusunan pancén ieu, henteu sakedik tahanan anu nu nulis sanghareupan. Tapi nu nulis nyadar yén kelancaran dina penyusunan pancén ieu henteu séjén berkat bantuan, dorongan sarta bimbingan …

Read More »

Pidato Bahasa Sunda – Tema Kebudayaan Sunda

Kebudayaan Sunda

Assalamualaikum Wr.Wb. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring, urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang, dipikaresep ku barudak ngora, anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya, margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni …

Read More »

Pidato Bahasa Sunda – Tema Perpisahan Sekolah

Perpisahan Sekolah SMA

Contoh Pidato Bahasa Sunda – Tema Perpisahan Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang …

Read More »

Pidato Bahasa Sunda – Tema Banjir

Banjir Bandung

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu Rerencangan abdi anu abdi sayangi Ibu Yeti salaku pangajar anu abdi Hormati Puji sareng syukur abdi panjatkeun ka illahi Rabbi anu parantos maparing nikmat jeung  ngizinkeun urang sadayana ngumpul ti dieu Salawat sarta salam ka junjungan Nabi besar  Nabi Muhammad S.A.W Dinten ieu abdi bade medalkeun perkawis …

Read More »

Pidato Bahasa Sunda – Tema Kebudayaan

Kebudayaan Sunda

Ngeunaan Kabudayaan Sunda Nu Ku Urang Kedah Dimumule Assalamu’alaikum w. w. Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. Teu kalangkung rerencangan sadayana. Langkung ti payun, mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Mahaangung, margi mung barokah sareng rohmat mantenna urang tiasa ruing mumpulung dina kasempatan ieu. Hadirin sadayana, dina danget …

Read More »

Pidato Bahasa Sunda – Tema Internet

Internet

Assalamualaikum.wr.wb Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa, anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana. Ku kituna ayeuna urang tiasa ngumpul di tempat ieu.Hadirin sadayana, Sa teu acana simkuring bade ngucapkeun nuhun ka …

Read More »

Pidato Bahasa Sunda – Tema Kebersihan

Microphone Town Hall

Asalamu’alaikum wr. wb Para hadirin anu ku simkuring di pihormat, alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok, dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan Jawa Barat. Hadirin anu ku simkuring di pihormat, sakumaha anu uninga ku urang sadayana, sabaaraha kota di Jawa Barat teh tos …

Read More »

Contoh Biantara Bahasa Sunda Tema Kebersihan

Microphone Town Hall

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Para hadirin anu ku simkuring di pihormat, alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok, dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan Jawa Barat. Hadirin anu ku simkuring di pihormat, sakumaha anu uninga ku urang sadayana, sabaaraha kota di Jawa Barat teh tos …

Read More »

Ngamumuk Kandaga Budaya Sunda

Microphone Town Hall

Assalamualaikum Wr.Wb. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring, urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang, dipikaresep ku barudak ngora, anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya, margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni …

Read More »

Pidato Bahasa Sunda – Tema Ngamumule Kandaga Budaya Sunda

Microphone

Assalamualaikum Wr.Wb. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring, urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang, dipikaresep ku barudak ngora, anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya, margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni …

Read More »